Pokličite nas: 080 10 14   |   E-mail: nix1@siol.net

Nix d.o.o.

Modra številka 080 10 14

Pregled sistema

Toplotna črpalka Daikin Altherma je dvodelni sistem, ki ga sestavljata zunanja enota in notranja vodna enota, ki jo lahko priključite na vse nizko temperaturne radiatorje in sisteme talnega ogrevanja.

Zunanja enota
Zunanja enota iz ozračja črpa nizko temperaturno toploto, ki ji zviša temperaturo. Zvišano toploto po hladilnem cevovodu prenaša v vodno enoto

Notranja vodna enota
Notranja vodna enota prevaja toploto izohlajevalne enote v vodo, ki kroži po radiatorjih centralnega ogrevanja, po sistemu talnega ogrevanja in rezervoarju tople sanitarne vode. Pri večnamenski ogrevalni in ohlajevalni različici notranje vodne enote se ohlajanje izvaja tako, da se temperatura vode zniža na 4°C in da ta kroži skozi enote hladilnega cevovoda. Sistem z znižanjem temperature vode omogoča tudi zmerno ohlajanje prek sistemov talnega ogrevanja ali radiatorjev. Ogrevanje sanitarne vode vključite s preklopom sistema iz ohlajevalnega ali ogrevalnega načina v sanitarnega.

Na vrh