Subvencija za toplotne črpalke.

Eko sklad nudi nepovratna finančna sredstva za rabo obnovljivih virov energije.

Seznam toplotnih črpalk, ki so subvencionirane.